Pendaftaran Pemaju
 • Tarikh/Masa
 • id
 • PRIVACY AND PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

  I have fully read and understood the contents of the Privacy and Personal Data Protection Policy, and by clicking the SUBMIT button, I consent and authorize Prosma Berhad to collect, process and disclose my Personal Data in accordance with the aforesaid Policy.

  我已详读并充分理解隐私和个人数据保护政策的内容,当我点击提交按钮,也意味着我同意并授权Prosma Berhad秘书处按照上述政策处理我的个人资料。

  Saya telah membaca dan memahami kandungan-kandungan sepenuhnya Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peridadi ini, dan dengan menekan butang HANTAR, saya bersetuju dan memberi kuasa kepada Prosma Berhad untuk mengumpul, memproses dan menggunakan Data Peribadi saya mengikut Polisi yang dinyatakan di atas.

Permohonan hanya dibenarkan sekali sahaja. Semua medan yang bertanda (*) wajib diisi.

 

PROSMA HOMES membuka peluang kepada semua pemaju yang berminat untuk menyertai Pelan Pembiayaan Kediaman secara sewamilik Prosma Homes ini dengan mendaftarkan aset-aset atau cadangan Pemajuan anda menerusi Sekretariat Prosma Homes.

 

Kriteria Pemaju-pemaju untuk mendaftar

 1. Memiliki kemampuan untuk menyiapkan Projek secara Self Financing.
 2. Memiliki unit-unit yang masih belum dijual / unsold units.
 3. Memiliki Cadangan Pemajuan Baru di sesuatu lokasi strategik.

 

Method of Payment

Mengikut terma dan syarat Sewamilik (Rent To Own) Prosma Homes.

 

Proses Pendaftaran

Pemaju perlu berdaftar secara atas talian terlebih dahulu dan seterusnya menghantarkan Surat Hasrat kepada Pihak Pengurusan Prosma Homes bersama Profil Syarikat, Profil Projek serta Cadangan Harga melalui email pemaju@prosmahomes.my untuk perbincangan lanjut.

 

Pihak Sekretariat Prosma Homes (SPH) membuat penafian sekeras-kerasnya penglibatannya dalam melantik mana-mana Penganjur atau Perunding dari dalam atau Luar Negara bagi menguruskan pemajuan kediaman di bawah anjuran Pelan Sewamilik (Rent To Own) Sekretariat Prosma Homes.  Pihak Sekretariat Prosma Homes (SPH) tidak pernah melantik mana-mana individu, organisasi atau syarikat bagi menganjurkan atau menganjurkan apa-apa program jual beli kediaman di bawah Sekretariat Prosma Homes. Oleh itu, semua pihak perlu menyemak terlebih dahulu dengan pihak Sekretariat Prosma Homes (SPH) sebagai pengesahan.  Anda boleh hubungi kami di talian 03-4149 8807 atau email kepada inquiries@prosmahomes.my untuk sebarang maklumat lanjut.


Pihak SPH juga tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang yang perlu kepada mana-mana pihak yang menggunakan website rasmi Sekretariat Prosma Homes dalam sebarang promosi yang berkaitan tanpa kebenaran bertulis daripada pihak Sekretariat Prosma Homes (SPH) terlebih dahulu.