1

DAFTAR PROSMA HOMES

Permohonan Prosma Homes

Kelayakan:
Warga negara Malaysia
Berumur 18 tahun dan ke atas

Cara Membuat Pendaftaran:

 1. Mengisi Borang Pendaftaran Secara Online.
 2. Tunggu notis panggilan temuduga oleh Pihak Sekretariat.
 3. Jika lulus temuduga, pemohon boleh mendaftar dengan membayar Fee Prosma Homes.
 4. Permohonan Prosma Homes diproses dan disahkan.

2

PERMOHONAN PELAN PEMBAYARAN HARTANAH (PPH)

Permohonan Prosma Homes

Cara Membuat Permohonan:

 1. Ketika Temuduga Pemohon telah dikenal pasti dan diberi kelulusan untuk meneruskan permohonan Pelan Pembayaran Hartanah (PPH).
 2. Menghantar Borang Borang Maklumat Hartanah (BMH).
 3. Menyertakan Bayaran Yuran Pengurusan Permohonan Pelan Pembayaran Hartanah (PPH).

3

PEMBAYARAN PEMILIKAN AWAL

Bayaran Option Kepada Pemaju

Cara Membuat Pembayaran:

 1. Menunggu notis untuk menandatangani perjanjian Pelan Pembayaran Hartanah (PPH).
 2. Membuat Pembayaran Option Hartanah sepertimana termaktub dalam Perjanjian Pembayaran Hartanah yang ditandatangani.
 3. Dapatkan Perjanjian Jual Beli (SPA) dengan Pemaju yang berkenaan
 4. Tunggu rumah siap dan boleh diduduki dalam jangkamasa 48 bulan.

4

SERAHAN KUNCI OLEH PEMAJU

Penerimaan Kunci

Langkah Selepas Serahan Kunci: 

 1. Rumah boleh diduduki setelah semua bayaran yang digariskan oleh Pelan Pembayaran Hartanah dipenuhi oleh Pembeli.
 2. Penyerahan Kunci kepada Pemohon.
 3. Membuat Bayaran Tangguhan secara Bulanan.
 4. Mendapat Hak Milik Rumah selepas 30 tahun bersama Simpanan Hari Tua Terjamin.

1

DAFTAR PROSMA HOMES

Permohonan Prosma Homes

Kelayakan:
Warga negara Malaysia
Berumur 18 tahun dan ke atas

Cara Membuat Pendaftaran:

 1. Mengisi Borang Pendaftaran Secara Online.
 2. Tunggu notis panggilan temuduga oleh Pihak Sekretariat.
 3. Jika lulus temuduga, pemohon boleh mendaftar dengan membayar Fee Prosma Homes.
 4. Permohonan Prosma Homes diproses dan disahkan.

2

PERMOHONAN PELAN PEMBAYARAN HARTANAH (PPH)

Permohonan Prosma Homes

Cara Membuat Permohonan:

 1. Ketika Temuduga Pemohon telah dikenal pasti dan diberi kelulusan untuk meneruskan permohonan Pelan Pembayaran Hartanah (PPH).
 2. Menghantar Borang Borang Maklumat Hartanah (BMH). 
 3. Menyertakan Bayaran Yuran Pengurusan Permohonan Pelan Pembayaran Hartanah (PPH).

3

PEMBAYARAN PEMILIKAN AWAL

Bayaran Option Kepada Pemaju

Cara Membuat Pembayaran:

 1. Menunggu notis untuk menandatangani perjanjian Pelan Pembayaran Hartanah (PPH).
 2. Membuat Pembayaran Option Hartanah sepertimana termaktub dalam Perjanjian Pembayaran Hartanah yang ditandatangani.
 3. Dapatkan Perjanjian Jual Beli (SPA) dengan Pemaju yang berkenaan
 4. Tunggu rumah siap dan boleh diduduki dalam jangkamasa 48 bulan.

4

SERAHAN KUNCI OLEH PEMAJU

Penerimaan Kunci

Langkah Selepas Serahan Kunci:

 1. Rumah boleh diduduki setelah semua bayaran yang digariskan oleh Pelan Pembayaran Hartanah dipenuhi oleh Pembeli.
 2. Penyerahan Kunci kepada Pemohon.
 3. Membuat Bayaran Tangguhan secara Bulanan.
 4. Mendapat Hak Milik Rumah selepas 30 tahun bersama Simpanan Hari Tua Terjamin.

 

(Tertakluk kepada perubahan semasa, Terma dan Syarat)