PENGIRAAN KADAR KELAYAKAN PELAN PEMBAYARAN HARTANAH (HPP CALCULATION)
Harga Rumah Pilihan Anda (RM)
                   Bayaran Deposit (%)
Kadar Bayaran Tangguhan Bulanan (RM)
Termasuk Penyeleggaraan dan Cukai Pintu. Tertakluk kepada perubahan semasa ke semasa tanpa sebarang notis.
Kadar Simpanan Hari Tua Terjamin (RM)