komunitipage1

Pelan Pembayaran Hartanah (PPH) bermaksud membeli Kediaman dengan cara Pembayaran Tertangguh Berjadual (Deferred Payment) dalam satu jangkamasa maksima 30 tahun melalui ikatan yang sah dan patuh Syariah tanpa melibatkan pinjaman secara langsung.

 

Pelan Pembayaran Hartanah Prosma adalah merupakan satu situasi di mana sistem jual beli dengan kaedah bayaran tertangguh untuk membolehkan pembeli membuat pilihan akan membeli rumah dalam satu jangkamasa tertentu  dengan membayar sejumlah wang pendahuluan dan kemudian menyelesaikan bayaran baki harga rumah tersebut secara ansuran tertangguh maksima selama 30 tahun tertakluk kepada terma perjanjian yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak.